Hungaricool by SPAR termékverseny

Feladat, keretfeltételek

Az együttműködési megállapodás lényeges elemei az alábbiak:
 • I. Felek rögzítik, hogy a megállapodás aláírásával kölcsönös együttműködésre vállalnak kötelezettséget. Az együttműködés célja egy, a SPAR által forgalmazható termék piacra lépésének támogatása, vásárlókkal való megismertetése (ennek keretében a SPAR vállalja, hogy 2021.12.31-ig az INTERSPAR áruházakban forgalmazza a termékeket, amennyiben megfelelnek a feltételeknek).
 • II. Felek kijelentik, hogy az együttműködési megállapodás aláírásával egyidejűleg egymással 2021. december 31. napjáig tartó, határozott időtartamú szerződést kötnek a termék szállítására vonatkozóan.
 • III. Ajánlattevő vállalja, hogy a 2021. december 31. napjáig tartó időszak alatt – a meglévő partnerkapcsolatain túl – más kiskereskedelmi szereplővel nem folytat tárgyalásokat és szerződés sem köt a termék piacra lépése céljából.
A Pályázó megkövetelt jellemzői
 • magyar jog szerint működő, bejegyzett vállalkozás, amely legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkezik
 • nincs köztartozása
 • nem áll csődeljárás, felszámolás-, vagy végelszámolás, illetve kényszertörlési eljárás alatt
 • nyilatkozik arról, hogy a pályázat során 1-2 napos személyes egyeztetést folytat szükség esetén a SPAR döntése alapján a SPAR bicskei székhelyén
 • nyilatkozik arról, hogy Ajánlattevő hozzájárul a termék előállításának helyszínén a SPAR általi audit lefolytatásához
 • Ajánlattevő a SPAR külön kérésére a pályázat lebonyolítása során termékmintát (továbbiakban: “Minta”) bocsát a SPAR rendelkezésére.
 • nyilatkozik arról, hogy az Ajánlattevő saját szellemi terméke a benyújtott Minta, amely nem sért sem szerzői-, sem szabadalmi-, mintaoltalmi-, védjegyoltalmi, sem bármely egyéb oltalom alatt álló jogot és Ajánlattevő vállalja, hogy a pályázatával és / vagy a Mintatermékkel harmadik személyek bármely jogainak megsértése esetén és / vagy bármely jogcímen támasztott igénye esetén a következményekért teljes körűen helytállni köteles
 • Ajánlattevő vállalja, hogy élelmiszer termék esetén minimum 8 napos fogyaszthatósági idővel rendelkező termékkel pályázik
 • Ajánlattevő nyilatkozik, hogy amennyiben a terméke az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm.rendelet mellékletében felsorolt fogyasztási cikkek közé tartozik, úgy arra a rendelet szerinti jótállási kötelezettség teljesítését vállalja
 • nyilatkozik arról, hogy Ajánlattevő – kiválasztása esetén - részt vesz a SPAR mentor-programban: szállítók felkészítése a termék SPAR rendszerbe való beillesztésére
 • Ajánlattevő a pályázattal egyidejűleg a www.hungaricool.hu oldalon feltölt 1 db fotót a termékről
 • A jelentkezési űrlapon tájékoztatást ad arról, hogy:
  • mik a termék jellemzői, felhasználási területei,
  • mi a termék javasolt fogyasztói ára,
  • a termék hol van kereskedelmi forgalomban,
  • mi a termék jelenlegi gyártási kapacitása (db/hónap)
  • hol lehet tájékozódni a termékről? (internet-link, social media)
 • Ajánlattevő vállalja, hogy legkésőbb a kiválasztási döntésig – amennyiben jogszabályok előírják - a forgalomba hozatalhoz szükséges valamennyi dokumentációval rendelkezni fog és ezeket kérésre rendelkezésre bocsájtja (pl. gyártmánylap, termékspecifikáció, használati vagy kezelési útmutató, megfelelőségi tanúsítványok, jótállási jegy, biztonsági adatlap stb.). Amennyiben külön jogszabály előírja (pl. veszélyes vegyipari termékek, biocid termékek, kozmetikumok), Ajánlattevő vállalja, hogy az árucikkek forgalomba hozatalához szükséges engedélyeztetésről, illetve bejelentésről saját hatáskörben gondoskodik, valamint teljesíti a termékekhez kapcsolódó díjak megfizetésére vonatkozó kötelezettségét.

Fentiek mellett Ajánlattevő vállalja, hogy egy évnél nem régebbi, a termékre vonatkozó jogszabályi követelményeknek és egyéb specifikált tulajdonságoknak való megfelelőséget alátámasztandó akkreditált laborvizsgálati jegyzőkönyvet is rendelkezésre bocsát, valamint, amennyiben rendelkezik a termékelőállítás folyamatára vonatkozó érvényes minőségi/biztonsági rendszer tanúsítványával, úgy azt a pályázat során benyújtja.

Meghatározott termékkörök

Élelmiszer kategóriában kizárólag előrecsomagolt kiszerelésű termékkategóriát fogadunk, az alábbi áruterületekről:

 • Tejtermékek és tejtermék helyettesítők
 • Fagyasztott állapotban fogyasztható készítmények
 • Zsírok és olajok
 • Zöldség-gyümölcs termékek (kivétel friss zöldség-gyümölcs termékek)
  • feldolgozott zöldség és gyümölcs
  • szárított zöldség és gyümölcs
  • zöldség- és gyümölcskonzervek, befőttek
  • szárított zöldség, gyümölcstermékek
  • zöldség- és gyümölcs dzsemek, zselék, marmeládok és hasonló termékek
  • kenhető gyümölcs- vagy zöldségkészítmények
 • Édességek
  • kakaó és csokoládétermékek
  • cukorkák, rágógumi
 • Gabonafélék és gabonakészítmények
  • egész, tört vagy pelyhesített gabonatermékek
  • reggeliző termékek
  • tészták
 • Húsipari termékek
  • húskészítmények
  • húskonzervek
 • Sütőipari termékek
  • keksz, ostya, snack termékek
  • gabonapelyhek és müzlik
  • száraztészták
  • méz
  • egyéb édesipari termékek
 • Tojástermékek
 • Sók, fűszerek, levesek, szószok és mártások, saláták és szendvicskrémek
 • Bio termékek
 • Speciális élelmiszerek (kül. diétákban alkalmazható, különleges táplálkozási célra szolgáló termékek, 
 • Bébiételek
 • Fogyasztásra kész convenience élelmiszertermékek
 • Élelmiszeradalékok
 • Italok (alkoholok, üdítőital, gyümölcslevek, kávé, tea, kakaó)
 • Állateledelek

Az élelmiszer áruterületről a pályázatból kizárt kategóriák:

 • csomagolt és csomagolatlan friss hús
 • friss hal és friss halászati termékek
 • csomagolt és csomagolatlan friss zöldség-gyümölcs
 • csomagolatlan húskészítmények, sajtok, hidegkonyhai és cukrászati termékek 
 • helyben sütött pékáru

Ajánlattevő felelőssége

 • Ajánlattevő szavatolja, hogy a pályázatra benyújtott termék biztonságos, megfelel a gyártmánylapjában meghatározott követelményeknek, és a termék jelölése mind a magyar, mind az EU jogszabályoknak, valamint az e jogszabályok által meghatározott (élelmiszer) biztonsági és minőségi követelményeknek megfelelnek. Amennyiben ezt külön jogszabály előírja, az Ajánlattevő köteles a termék forgalomba hozatalához szükséges engedélyeztetésről, illetve bejelentésről saját hatáskörben gondoskodni és az ezek megtörténtét igazoló bizonylatokat másolatban átadni.
 • Az termék nem tartalmazhat egészségre ártalmas anyagot és/vagy olyan összetevőt, melyben jelölésköteles mennyiségben GMO-kat tartalmazó anyagok vannak jelen. A termék csomagolása a termék minőségét megóvja a károsodásoktól és megfelel a praktikus gyártás, csomagolás, szállítás, raktározás, árukihelyezés követelményeinek.

Ajánlattevő speciális vállalása

 • Ajánlattevő a pályázatának benyújtásával vállalja, hogy a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. kijelölt képviselője jogosult a pályázat kiírásának és elbírálásának ideje alatt bármikor a gyártás helyszínére vagy a Ajánlattevő érintett székhelyére/telephelyére/fióktelepére belépni, ott a termék gyártási folyamatát, tárolását előre egyeztetett időpontban ellenőrizni. A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. jogosult továbbá a pályázatra benyújtott termékeket a vele szerződéses viszonyban álló szakértővel vagy független, akkreditált laboratóriumban vizsgálat alá vetni.

Csatolandó mellékletek, amelyeket a pályázat során, az adásba kerülésig kell Ajánlattevőnek csatolnia:

 • 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat
 • aláírási címpéldány vagy aláírás-minta a pályázatot aláíró képviselőtől eredeti okiratban
 • NAV igazolás a köztartozás mentességről
 • valamennyi nyilatkozat cégszerű aláírással, eredeti okiratban

Elvárás

 • Magyar nyelvű kapcsolattartás
Pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:

A pályázati eljárásban azok az Ajánlattevők vehetnek részt, amelyek pályázatai legkésőbb 2021.01.05.* napján 24:00 óráig a Pályázat kiíróhoz az alábbi módon megérkeztek. A határidő lejárta után érkezett pályázatot a Pályázat kiíró jogosult érvénytelennek nyilvánítani, az érvénytelen pályázatot a Pályázat kiíró nem értékeli.

A pályázatot az RTL Klub “Cápák között” című műsorának 3. évadára jelentkezett és a műsorgyártó előválogatásán továbbjutott cégek/vállalkozók nyújthatják be a www.hungaricool.hu/jelentkezes felületen található pályázati űrlap kitöltésével. A sikeres kitöltésről (a pályázati anyag beérkezéséről) a felület üzemeltetői automatikus visszaigazoló levelet küldenek a regisztráció során megadott email címre.

Az ajánlattevő/pályázó egyszerre akár több kategóriában, többféle termékkel is indulhat - ebben az esetben termékenként újra ki kell tölteni a pályázati űrlapot.

A benyújtott érvényes pályázatokat a SPAR szakmai zsűri előminősíti, és legkésőbb 2021. január 10. napjáig e-mailben tájékoztatja az ajánlattevőket/pályázókat arról, hogy megfeleltek-e a Hungaricool by SPAR 2021. termékverseny követelményeinek. A feltételeknek megfelelt ajánlattevők/pályázók abban az esetben válhatnak nyertessé, amennyiben a szakmai zsűri nyertesnek választja őket. A kiválasztott Ajánlattevők képviselői a SPAR bicskei székhelyén kapnak személyes egyeztetésre lehetőséget, melynek konkrét időpontjáról az e-mailes visszajelzésben kapnak tájékoztatást az érintettek.

Amennyiben az előminősítés során kiválasztásra kerül az Ajánlattevő, úgy a pályázott termékből írásos tájékoztatást követően legkésőbb 5 munkanapon belül termékmintát biztosít a Pályázat kiíró részére.

További tájékoztatás e-mailen az alábbi elérhetőségen kérhető: hello@hungaricool.hu

Kérdésed van?

Vedd fel velünk a kapcsolatot a lenti email címen keresztül, és munkatársaink a lehető legrövidebb időn belül válaszolni fognak.

hello@hungaricool.hu