Hungaricool by SPAR termékverseny

Személyes adatok kezelése

Pályázat kiíró mint adatkezelő az Ajánlattevő képviselő(i), valamint az Ajánlattevő által megjelölt kapcsolattartó kezelésével összefüggésben az alábbi tájékoztatást nyújtja, melyről Ajánlattevő köteles a képviselő(ke)t, valamint a kapcsolattartót tájékoztatni:

Az adatkezelés célja:
  • a cégjegyzésre jogosult képviselők adatai tekintetében: az Ajánlattevő képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságának, illetve a képviselet jogszerűségének ellenőrzése és rögzítése,
  • a kapcsolattartók adatai tekintetében: a benyújtott pályázat elbírálásával, eredményhirdetéssel, illetve nyertesség esetén a szerződéskötés előkészítésével összefüggő kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja:
  • egyéni vállalkozó Ajánlattevő esetén az Ajánlattevő hozzájárulása (GDPR 6. cikk a) pont);
  • gazdasági társaság, illetve egyéb társas vállalkozási forma esetén a Pályázat kiíró jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja), mely esetben az adatkezelő jogos érdeke: az üzleti kockázatok csökkentése és a szerződéses Ajánlattevőkkel gördülékenyebb kapcsolattartás
A kezelt személyes adatok köre:
  • a cégjegyzésre jogosult képviselők esetében: a képviselő neve, beosztása, aláírása, esetleg telefonszáma, e-mail címe,
  • a kapcsolattartók esetében: Ajánlattevő által megjelölt kapcsolattartó neve, beosztása, e-mail címe, telefonszáma
Az adatok forrása:
  • a nem természetes személy Ajánlattevő képviselőjének adatai a cégkivonat adatai alapján kerülnek rögzítésre,
  • egyéni vállalkozó, illetve a kapcsolattartó személyes adatait Ajánlattevő közli.

Az adatkezelés időtartama: A Pályázat kiíró Ajánlattevő pályázatát, így az abban rögzített személyes adatokat további adatkezelési cél és a hozzá szükséges jogalap hiányában az eredményhirdetést követő 8 napig tárolja.

Kérdésed van?

Vedd fel velünk a kapcsolatot a lenti email címen keresztül, és munkatársaink a lehető legrövidebb időn belül válaszolni fognak.

hello@hungaricool.hu