Hungaricool by SPAR 2022. Termékverseny

Személyes adatok kezelése

Pályázat kiíró mint adatkezelő az Ajánlattevő képviselő(i), valamint az Ajánlattevő által megjelölt kapcsolattartó adatainak kezelésével összefüggésben az alábbi tájékoztatást nyújtja, melyről Ajánlattevő köteles a képviselő(ke)t, valamint a kapcsolattartót tájékoztatni:

Az adatkezelés célja:
  • a cégjegyzésre jogosult képviselők adatai tekintetében: az Ajánlattevő képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságának, illetve a képviselet jogszerűségének ellenőrzése és rögzítése,
  • a kapcsolattartók adatai tekintetében: a benyújtott pályázat elbírálásával, eredményhirdetéssel, illetve nyertesség esetén a szerződéskötés előkészítésével összefüggő kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja:
  • egyéni vállalkozó Ajánlattevő esetén az Ajánlattevő hozzájárulása (GDPR 6. cikk a) pont);
  • gazdasági társaság, illetve egyéb társas vállalkozási forma esetén a Pályázat kiíró jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja), mely esetben az adatkezelő jogos érdeke: az üzleti kockázatok csökkentése és a szerződéses Ajánlattevőkkel gördülékenyebb kapcsolattartás
A kezelt személyes adatok köre:
  • a cégjegyzésre jogosult képviselők esetében: a képviselő neve, beosztása, aláírása, esetleg telefonszáma, e- mail címe,
  • a kapcsolattartók esetében: Ajánlattevő által megjelölt kapcsolattartó neve, beosztása, e-mail címe, telefonszáma
Az adatok forrása:
  • a nem természetes személy Ajánlattevő képviselőjének adatai a cégkivonat adatai alapján kerülnek rögzítésre,
  • egyéni vállalkozó, illetve a kapcsolattartó személyes adatait Ajánlattevő közli.

Az adatkezelés időtartama: A Pályázat kiíró Ajánlattevő pályázatát, így az abban rögzített személyes adatokat további adatkezelési cél és a hozzá szükséges jogalap hiányában az eredményhirdetést követő 8 napig tárolja.

Kérdésed van?

Vedd fel velünk a kapcsolatot a lenti email címen keresztül, és munkatársaink a lehető legrövidebb időn belül válaszolni fognak.

hello@hungaricool.hu