Pályázati felhívás

Hungaricool 2023. termékverseny

Jogfenntartó nyilatkozatok

A Pályázat kiíró fenntartja magának a jogot, hogy

  • a Pályázatot vagy a kapcsolódó dokumentációt a pályázatok benyújtására nyitva álló határidőig, valamennyi Ajánlattevő írásbeli értesítése mellett, bármikor módosítsa, visszavonja;
  • bármely olyan pályázatot elutasítson, vagy az értékelésből kizárjon, amely a Pályázati felhívás valamely elemének nem felel meg;
  • a pályázatban előforduló bármilyen olyan jelentéktelen alaki hibától, eltéréstől vagy szabálytalanságtól eltekintsen, amely nem minősül lényeges eltérésnek, és a pályázatot elfogadja;
  • azt a pályázatot fogadja el, amelyet megítélése szerint összességében a legkedvezőbbnek talál;
  • bármely, jelen dokumentáció szerint elkészített és kizárólagos megítélése szerint megfelelőnek, illetve alkalmasnak tartott pályázatot kiválasszon, vagy ne válasszon ki egyetlen pályázatot sem;
  • az eljárást indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítsa; amennyiben a pályázat nem felel meg a Pályázat kiírásban meghatározott feltételeknek, a Pályázat kiíró – saját döntése szerint – jogosult a pályázatot érvénytelennek nyilvánítani; az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén az Ajánlattevő kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet;
  • a pályázatok beérkezését követően egy vagy több Ajánlattevővel egyeztető megbeszélés(eke)t folytasson és/vagy a pályázatok értékelése alapján csak a kiválasztott Ajánlattevő(kk)el kezdjen szerződést előkészítő egyeztetést;
  • bármely pályázatot indokolás nélkül elvessen;
  • rész-megrendelési, rész-megállapodási jogot, vagyis a megajánlott termékek, szolgáltatások egy-egy részére vonatkozóan egyedi megállapodás(ok) megkötését eltérő Ajánlattevőkkel;
  • a pályázat eredményét az eredményhirdetés után megsemmisítse, amennyiben az eredményhirdetést követően olyan tényről vagy körülményről szerez tudomást, amely az eredményhirdetést – ha a tény vagy körülmény az eredményhirdetés előtt tudomására jutott volna – befolyásolhatta volna.

Pályázat kiírónak a jelen pályázati felhívással összefüggésben az Ajánlattevő irányában nincsen semmilyen megrendelési, szerződéskötési, sem egyéb kötelezettsége, nem kötik bármelyik, a jelen pályázati felhívás szerint elkészített pályázat részletei, kötelezettséget csak a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. és az Ajánlattevő között kötött, mindkét fél által cégszerűen aláírt írásbeli szerződés eredeztet.

Pályázat kiíró semmiképpen nem kötelezhető és nem köteles arra, hogy a jelen pályázati felhívással kapcsolatban meghozott intézkedéseit, illetve döntéseit megindokolja, azokhoz magyarázatot fűzzön.

Itt töltheted le a pályázati kiírás teljes szövegét egy dokumentumban.

Letöltöm

Kérdésed van?

Vedd fel velünk a kapcsolatot a lenti email címen keresztül, és munkatársaink a lehető legrövidebb időn belül válaszolni fognak.

hello@hungaricool.hu